Η επιθυμία να είναι σε όλα τα πρώτα είναι γεμάτη με την ανάπτυξη των ρευματισμών

Η επιθυμία να κινητοποιηθεί γρήγορα, παντού για να διατηρηθεί και να συνηθίσει σε οποιαδήποτε κατάσταση (να γίνει κινητό) είναι γεμάτη με ρευματισμούς.

Η επιθυμία να είναι η πρώτη σε όλα λέει σε ένα άτομο να ζητήσει από τον εαυτό του στο μέγιστο, αρνούμενος τον εαυτό του όλα τα θετικά συναισθήματα.

Επίσης, η αιτία αυτής της νόσου μπορεί να είναι: η καταγγελία μέσω της αλληγορίας, η ασθένεια της υποκρισίας και η υποκριτική αυθαιρεσία πάνω στο ανδρικό φύλο και η ανάπτυξη της υλικής ζωής, η εξόντωση της δικής της υποστήριξης με υποκριτική καλοσύνη.